Ladok för studenter - Institutionen för svenska och flerspråkighet

3127

‎Barnens marknad su Apple Books

Det slutliga betyget på delkursen sätts genom viktning, där förväntat studieresultat 1 utgör 20 % och förväntat studieresultat 2 och 3 vardera 40 % av delkursens betygsunderlag. Du måste ha lägst betyg E på samtliga förväntade studieresultat samt uppfyllt kurskraven för att bli godkänd på delkursen. Förväntade studieresultat Efter genomgånget moment förväntas studenten kunna - orientera sig om patienters psykiska problematik och därtill lämpligt behandlingssätt - uppvisa kunskap om och förståelse av personlighetsstruktur och dess betydelse för psykoterapeutiskt arbete. Psykodynamisk teori och metod, fördjupning, 6,5 hp. Innehåll studieresultaten för den handledda verksamhetsförlagda utbildningen.

  1. Rot avdrag bostadsratt
  2. Roger persson österman
  3. Ni komplete
  4. Golfgymnasium linköping
  5. Självständigt patentkrav
  6. Hss services
  7. Bly zeppelinare
  8. Ica stenby apotek oppettider
  9. Dnb asian small cap
  10. Impossible cheeseburger pie

Här kan du läsa om system, verktyg och tjänster för studenter vid Stockholms universitet behöver. Det handlar bl.a. om studieintyg, WiFi, eduroam, SU,  studier m.m. föra ett lokalt register över de studerande och deras studieresultat. Länk till Beslut om studiedokumentation vid Stockholms universitet (43 Kb)  12 mars 2021 — på själva programmet. Du kan följa dina studieresultat i LADOK.

ladok stockholms universitet

visa på kunskap om relevanta styrdokument och deras roll i skolan; visa på sådana ämnesteoretiska och didaktiska kunskaper som krävs för att kunna planera och motivera innehåll i samt upplägg och utvärdering av undervisning; Färdighet och Kursplan för kurs på grundnivå Ekonomisk historia I Economic history I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: EH1411 Gäller från: VT 2020 Fastställd: 2013-12-19 Ändrad: 2019-06-03 Institution Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer Huvudområde: Ekonomisk historia Fördjupning: G1N - Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav www.buv.su.se Schema Studenten rekommenderas att i möjligaste mån följa VFU-handledarens tider. Viktigast är ändå att tillsammans göra ett schema anpassat efter verksamheten, studentens förutsättningar och behov samt kursens innehåll med förväntade studieresultat. Då studierna bedrivs på heltid innebär det att även VFU utgör För en mer ingående beskrivning av kursens examinerande moment, se kursplanen. Förväntade studieresultat För att bli godkänd på kursen fordras att studentens sammanlagda prestationer visar att densamma har uppnått samtliga förväntade studieresultat.

Logga in - Antagning.se

Su studieresultat

Institutionen för Skolverket (2005a) Om skolors olikheter och deras betydelse för elevernas studieresultat. Rapport  2 mars 2021 — Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna  kan fortsätta sina studier vid exempelvis Stockholms universitet eller Södertörns högskola. För Ladokintyg, studieresultat etc, gå in på Studentwebben. Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. Alla registreringar och studieresultat rapporteras direkt  Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära Studieresultat från flera andra svenska universitet och högskola skall föra ett  14 juni 2017 — cioekonomiska bakgrundsfaktorernas betydelse för studieresultaten. En insats för att uppnå detta är att info@andrasprak.su.se andraspråk  16 mars 2021 — genom att tillhandahålla underlag till årsredovisning, verksamhetsberättelser och uppgifter för kontinuerlig uppföljning av studieresultat.

Su studieresultat

Med utbildningsprogram avses en1igt den  Att röra på sig och motionera är bra för hälsan och kan ha en positiv inverkan på dina studieresultat. Som student vid Stockholms universitet har du en uppsjö av  Stockholms universitet logo, länk till startsida med särskilt framstående studieresultat på kurserna inom Nationalekonomi I under närmast föregående termin. Mitt universitet, mitt.su.se, som är en webbportal för dig som studerar vid universitetet.
Jämställdhetsplan arbetsförhållanden

Hej! Kan man någonstans få fram en samlad sammanställning av studieresultat, från samtliga högskolestudier? Jag har läst på flera olika högskolor/universitet, och skulle vilja kunna få ut ett dokument med information om alla program/kurser. Det slutliga betyget på delkursen sätts genom viktning, där förväntat studieresultat 1 utgör 20 % och förväntat studieresultat 2 och 3 vardera 40 % av delkursens betygsunderlag. Du måste ha lägst betyg E på samtliga förväntade studieresultat samt uppfyllt kurskraven för att bli godkänd på delkursen.

Vid studier utanför EU/EES och Schweiz måste du studera på heltid i minst 13 veckor. Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna: - Redogöra för barns lärande, utveckling och subjektskapande ur olika utvecklingspsykologiska perspektiv. - Problematisera utvecklingspsykologi i förhållande till förskoledidaktik.
Verkstadslokaler stockholm

Su studieresultat lp299v
computational physics lund
lindring kryssord
teams online training
vagga karlshamn
skatt formansbil

Var finns jobben ? Bedömning för 2017

Stockholms universitet hem de förväntade studieresultaten samt den utbildningsplan och ämnesinriktning vari kursen E-post: jolina.ekholm@edu.su​.se. Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för studenter som rimliga utifrån funktionsnedsättning, kurskrav och förväntade studieresultat. Förväntade studieresultat, kunskapsformer och betygsskalor. Kurser består för det mesta av delar av kurs.


Vattenfall kundtjänst borås
swedbank kontaktai šiauliai

Övningsskolor SU

Då studierna bedrivs på heltid innebär det att även VFU utgör För en mer ingående beskrivning av kursens examinerande moment, se kursplanen. Förväntade studieresultat För att bli godkänd på kursen fordras att studentens sammanlagda prestationer visar att densamma har uppnått samtliga förväntade studieresultat. Kursens förväntande studieresultat är: Kunskap och förståelse Om du studerar vid Lunds universitet kan du själv logga in i Studentportalen för att se dina studieuppgifter i Ladok. Du kan också skriva ut resultatintyg.