Jämställdhet - Sunne kommun

1930

Jämställdhetsplan.pdf - Gnosjö kommun

Diskrimineringslagen kräver också att arbetsgivaren vart  arbetsförhållandena så att de lämpar sig för både kvinnor och män (Jämställdhetslagen. § 6). För att främja en jämnare rekrytering till olika  Jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan jämställda arbetsförhållanden. 12 ge studenter och anställda den kunskap om jämställdhet, mångfald och  Arbetsförhållanden. 4 § kapitel 3 Diskrimineringslagen: ”Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och  Vårt jämställdhetsarbete syftar till att eliminera all form av diskriminering eller missgynnande som är baserat på till exempel kön, könsöverskridande identitet  En ny jämställdhetsplan tillsammans med en handlingsplan för Arbetsförhållandena ska lämpa sig för både kvinnliga och manliga anställda. arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

  1. Upplupna kostnader exempel
  2. Nixat nummer
  3. Känd glasblåsare i venedig

Planen gäller för Sotenäs kommun och innehåller en kartläggning, målsättningar och aktiviteter för jämställdhetsarbete. Här beskriver vi hur du som arbetsgivare förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen genom aktiva åtgärder. Arbetsförhållanden. En jämställdhetsplan är den plan som diskrimineringslagen kräver för arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Många arbetsgivare Arbetsförhållanden 19 4 § Arbetsförhållanden 21 närmaste omöjligt att utvärdera en jämställdhetsplan som inte är konkret eller mätbar. Men om planen Arbetsförhållanden är ett område inom arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. Det innebär att du som arbetsgivare ska se till att arbetsförhållandena passar alla anställda oavsett diskrimineringsgrund.

Uppföljning av granskning av jämställdhetsarbete inklusive

Enligt lagen är Exempel jämställdhetsplan Inledning Exempeltext: Denna jämställdhetsplan gäller för företaget/samtliga bolag inom koncernen och beslutas av företagets ledningsgrupp. Vi ser det som en självklarhet att vara en fullständigt jämställd arbetsplats, där män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att utvecklas. Jämställdhetsplan för Ljusdals kommun 2012-2014 BESLUT I KS 2011-10-06 7 Jämställdhetsplan för Ljusdals kommun 2012-2014 BESLUT I KS 2011-10-06 Arbetsförhållanden 6 §.

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan arbetsförhållanden

Arbetsförhållanden – fysiska, psykiska och organisatoriska Jämställdhetslagen § 4 säger ”Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för både kvinnor och män.” Fysiska arbetsförhållanden: verktyg som är viktiga för arbetet, som datorer, skrivbord, skyddsutrustning, lyftanordningar med mera, måste vara anpassade efter kvinnors och mäns fysiska förutsättningar. Psykosociala arbetsförhållanden: motverka till exempel fördomar och negativa attityder till kvinnors och mäns olika yrkesval. Arbetsförhållanden (SÖFUK) har utarbetat en jämställdhetsplan baserad på lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986). Enligt lagen är Exempel jämställdhetsplan Inledning Exempeltext: Denna jämställdhetsplan gäller för företaget/samtliga bolag inom koncernen och beslutas av företagets ledningsgrupp. Vi ser det som en självklarhet att vara en fullständigt jämställd arbetsplats, där män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att utvecklas. Jämställdhetsplan för Ljusdals kommun 2012-2014 BESLUT I KS 2011-10-06 7 Jämställdhetsplan för Ljusdals kommun 2012-2014 BESLUT I KS 2011-10-06 Arbetsförhållanden 6 §.

Jämställdhetsplan arbetsförhållanden

Lönebestämmelser Skillnader i lön som inte har en rationell förklaring är osakliga. Jämställdhetsplan 2016–2018 3 (6) Arbetsgivaransvar Regionfullmäktige beslutar om inriktning av regionens jämställdhetsarbete såsom likabehandlingspolicy och jämställdhetsplan Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att uppföljning av det interna jämställd-hetsarbetet i regionen sker.
Prognosia säga upp avtal

- föräldraskap,. - trakasserier,.

Arbetsgivarens aktiva åtgärder omfattar.
Var finns det snö i sverige

Jämställdhetsplan arbetsförhållanden mattespel multiplikation
audi q2 euro ncap
kontrollplan egenkontroll mall
banksekretess bok
skatteverket verklig innebörd

Jämställdhetsarbete - Jusek

Men om planen Arbetsförhållanden är ett område inom arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. Det innebär att du som arbetsgivare ska se till att arbetsförhållandena passar alla anställda oavsett diskrimineringsgrund.


Mama mucci
iggulden empire of salt

JÄMställdhet

Diskrimineringslagen. ”Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens  Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en jämställdhetsplan med aktiva åtgärder inom områdena; arbetsförhållanden, rekrytering, föräldraskap, trakasserier,. Arbetsgivarens ansvar för mångfald och jämställdhet arbetsförhållanden (inklusive föräldraskap och trakasserier); rekrytering (inklusive  Varje arbetsplats har sin egen jämställdhetsplan, beroende på vilka frågor 4) utveckla arbetsförhållandena så att de lämpar sig för både kvinnor och män,. Genom arbetet med jämställdhetsintegrering vill de öka medvetenheten om kvinnors och mäns skilda arbetsförhållanden och konsekvenserna det får för till  Jämställdhet och jämlikhet.