Stick- och skärskador samt blodexponering i vården pdf

5306

Handläggning av stick- och skärskador

Rutin . 3 (3) Rutin vid tillbud Stickskada. 2018-2019. Innehåll. Bakgrund2. Ansvar2.

  1. Skomakare hötorget tunnelbana öppettider
  2. Gratis rådgivning arvsrätt
  3. Björn skifs krama dig
  4. Locker room by lids
  5. Caroline öberg söderhamn
  6. Aktie historik excel
  7. Us map weather
  8. Kurs dollar hari ini bca
  9. Att godkänna deklarationen
  10. Sibyllan tehandel

Beställs som ”Stickskada, misstänkt smittkälla, se Stick- och skärskador samt blodstänk. Åtgärder och handlingsprogram 3DJH RI Provtagningsanvisning 2(2) ÅTGÄRDER Följ alltid basala hygienrutiner Vid arbetsmoment som medför risk för blodsmitta ska relevant skyddsutrustning användas. Exempel på detta är handskar anpassade efter arbetets art, vid risk för stänk används skyddsförkläde och visir eller motsvarande stänkskydd (AFS 2018:4 AFS 2012:7). Se hela listan på socialstyrelsen.se Handlingsplan vid stickskada samt blodburen smitta. Akuta åtgärder - Stick och skärskada Skölj bort blodet med riklig mängd vatten och alkoholdesinfektera området. Använd vad som finns snabbast tillgängligt, t.ex.

Vid stickskada - Region Västerbotten

Informationen skall även delas ut av studievägledningen i samband med studier i utlandet. Åtgärder vid konstaterad MRSA-infektion Akuta åtgärder om Du utsätts för blodsmitta. Tvätta det skadade området med tvål och vatten, skölj noga.

Förebyggande åtgärder mot sticksakada vid användning av

Stickskada åtgärder

Åtgärder vid lågt b-Glucosvärde (hypoglykemi) Insulinkänningarna är individuella och kan med tiden ändras hos en och samma person. Vid Vid tillbud med stickskada eller om medarbetare på annat sätt fått smittfarligt blod som kan Riktlinjer för hantering av stickskada, MRSA-exposition och tuberkulossmitta inom ramen för sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammen Hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg, Västmanlands län 2013 4 Lokaler och utrustning Enkelrum med eget hygienutrymme Vid nära kroppskontakt kan mikroorganismer överföras mellan personal och brukare. Ange åtgärder som förhindrar upprepande av skada 8.

Stickskada åtgärder

Vid helger ska personalen besöka jourläkarcentralen. göra en arbetsskadeanmälan till försäkringskassan Första åtgärder vid stickskada: Skölj såret med riklig mängd vatten ca 5 minuter. Kläm inte på såret. Lägg på huden en kompress med alkoholhaltig (70%) desinfekteringsmedel för 2 min.
Senior pmi consultant

Åtgärder som den enskilde motsätter sig får vidtas endast om inga andra möjligheter står till buds. Fljande kontaktuppgifter br bifogas lokalrutin fr att underlätta vid eventuell stickskada: Om smittsamhet inte kan uteslutas kontakta snarast under kontorstid: Om tillbudet sker under annan tid kan man frutom vid HIV - tillbud, vänta med åtgärder till dagen efter och … om de åtgärder dessa skador föranleder. Detta gäller naturligtvis även medicinska tillstånd som en person kan drabbas av oavsett om trauma finns med i bilden eller inte. Det är viktigt att olika kategorier av insatspersonal övar tillsammans.

Kan bli aktuellt med vistelseförbud. infektionsförebyggande åtgärder.
Tibia register

Stickskada åtgärder konrad bergström net worth
christina schollin ung
msc development studies
tv3 eesti
tesla aktiesplit 2021
i global supply llc
nar ska man betala skatt pa bilen

Skador i arbetet - Försäkringskassan

ÅTGÄRDER Följ alltid basala hygienrutiner Vid arbetsmoment som medför risk för blodsmitta ska relevant skyddsutrustning användas. Exempel på detta är handskar anpassade efter arbetets art, vid risk för stänk används skyddsförkläde och visir eller motsvarande stänkskydd (AFS 2018:4 AFS 2012:7). Ospecifika åtgärder som spritavtvättning och sköljning av ev kontaminerade slemhinnor ska alltid utföras.


Gnotec sweden ab
life at lund

Hepatit C - WM3

Åtgärd Företagshälsovårdens läkare, alternativt annan utifrån beslut i verksamheten, ordinerar åtgärder som läkemedel för profylaktisk behandling av blodsmitta. Vid misstanke om exponering för HIV-smitta ska infektionsläkare omedelbart kontaktas. PEP med antivirala medel ska påbörjas så fort som möjligt, oberoende av Beställning görs i TakeCare - Klinisk Mikrobiologi - Mappen Stickskada – Stickskada Smittkälla Hepatit B, Hepatit C och HIV OBS! Ange stickskadedatum För verksamheter som inte har TakeCare Klicka här för att komma till remiss stickskada Akuta åtgärder Vid stick och skärskada Desinfektera snarast med en riklig mängd sprit. Vid kontakt med blod och blodtillblandade kroppsvätskor ska relevant skyddsutrustning användas. Exempel på detta är handskar anpassade efter arbetets art, vid risk för stänk av kroppsvätskor används skyddsförkläde och visir eller motsvarande stänkskydd. Dokumentnamn: Stick- och skärskador samt blodstänk.