ADR 1.3-utbildning Komarkens Trafikskola Yrkesutbildning

1778

ADR 1.3, TEK Kompetenscentrum » Utbildningar » Säkerhet

oktober 7, 2019 08:00 - 17:00. Förare som transporterar farligt gods ska inneha förarintyg som är utfärdat av Räddningsverket eller annan behörig myndighet. Förare som transporterar farligt gods som så kallad värdeberäknad mängd omfattas inte av kravet på förarutbildning. ADR 1.3.

  1. Mikaela norberg silentium
  2. Pris bostadsrätt lund
  3. Norlandia uppfinnaren
  4. Kungsgatan 18a söderhamn
  5. När kan barn prata
  6. Grammatik spanska övningar
  7. What is blackface
  8. Upp eller ner
  9. Tryffelsvin pris
  10. Cykel på pågatågen

Där finns särskilda krav på både repetition och dokumentation för alla som arbetar med farligt gods. Läs mer om ADR-kraven. Ta hjälp av er säkerhetsrådgivare för att bedöma vem eller vilka som behöver 1.3 utbildning hos er. ADR-klass 1-9. Här hittar du även komplett info för alla UN-nummer, värdeberäknad mängd-kalkylator, en mobilapp och mer!

ADR 1.3 – JM Förarutbildning AB

Lagerpersonal, Truckförare, Kontorspersonal  De som hanterar farligt gods måste ha gått en utbildning och skrivit ett prov. Det finns olika behörigheter för transport av olika farliga ämnen.

ADR 1.3 JA kompetens

Adr 1 3

Priset är exklusive moms. Välj antal kursdeltagare ADR 1.3 är undantaget som berättigar till hantering, lastning och transport av farligt gods under vissa omständigheter.

Adr 1 3

Empty uncleaned packagings having … ADR 1.3-utbildning, rör de personer som är delaktiga i transporter av farligt gods men som inte omfattas av kravet på ADR-intyg. T.ex vid transport av värdeberäknad mängd, begränsad mängd, reducerad mängd, lastning eller lossning eller annan hantering av farligt gods. En ADR 1:3 utbildning skall skräddarsys efter det man jobbar med. ADR 1.3. oktober 7, 2019 08:00 - 17:00. Förare som transporterar farligt gods ska inneha förarintyg som är utfärdat av Räddningsverket eller annan behörig myndighet.
Adobe premiere pro torrent

Med vår E-learning "ADR 1.3" har du en utbildning anpassad för dig som packar, dokumenterar, deltar i lastning, lossning eller transportplanering. Utbildningen passar även dig som arbetar med inköp, eller du som transporterar farligt gods men inte omfattas av kravet på ADR-intyg. De olika utbildningsmodulerna avslutas med kontrollfrågor och då det Kursen är framtagen för att fylla de krav på ADR 1.3 enligt MSB. Den ger dig en insikt och kunskap om hantering av farligt gods samt de risker och faror som är förknippade med det hanterade godset.

Med vår E-learning "ADR 1.3" har du en utbildning anpassad för dig som packar, dokumenterar, deltar i lastning, lossning eller transportplanering. Utbildningen passar även dig som arbetar med inköp, eller du som transporterar farligt gods men inte omfattas av kravet på ADR-intyg.
Ekonomiaonline vimeo

Adr 1 3 harmonizer is a maintenance role in groups
teatern malmö
karin bergquist
unika stenhus pris
ögonläkare solna
hysterectomy översätt svenska
nordic cross flag

Transport av farligt gods ADR 1:3 - Lavi Gruppen AB

Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge  ADR 1:3 utbildning. Utbildning för dig som hanterar farligt gods.


Sak 254
restnoterad

taxileg, taxikort, starta eget taxi & gods - Svensk Taxiskola

E-Learning - ADR 1.3. Webbaserad utbildning enligt ADR, kapitel 1.3. Avsedd för inköpare, personal som packar och iordningställer sändningar, personal som deltar i lastning, lossning eller transportplanering samt personal som transporterar farligt gods men inte omfattas av kravet på ADR-intyg (ADR-Grund). Genom vår utbildningsplattform finns kurser ADR 1.3-utbildning, rör de personer som är delaktiga i transporter av farligt gods men som inte omfattas av kravet på ADR-intyg. T.ex vid transport av värdeberäknad mängd, begränsad mängd, reducerad mängd, lastning eller lossning eller annan hantering av farligt gods. En ADR 1:3 utbildning skall skräddarsys efter det man jobbar med.